Ερώτηση: Σε περίπτωση που η εμπρόσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος κοπεί στα δύο, τότε πρέπει:

 • 1) Να στερεωθούν τα δύο τμήματα μαζί.
  2) Να αποταθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών για αντικατάσταση.
  3) Να αγοράσετε και να τοποθετήσετε μία ανταλλακτική πινακίδα.

Ερώτηση: Η λίπανση των τριβομένων επιφανειών των κινητήρων των σημερινών αυτοκινήτων γίνεται:

 • 1) Με ψεκασμό των λαδιών.
  2) Με αναγκαστική κυκλοφορία του λαδιού.
  3) Με μικτό σύστημα.

Ερώτηση: Τα λεωφορεία πρέπει να ελέγχονται και να εφοδιάζονται με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων:

 • 1) Κάθε 6 μήνες.
  2) Κάθε χρόνο.
  3) Κάθε δύο χρόνια.

Ερώτηση: Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:

 • 1) Να συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.
  2) Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.
  3) Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.

Ερώτηση: Πότε έχετε καλύτερη πέδηση (μικρότερη διαδρομή πεδήσεως) του οχήματος:

 • 1) Όταν πιέζετε με όλη τη δύναμη τον ποδομοχλό πεδήσεως.
  2) Όταν πιέζετε με τόση δύναμη τον ποδομοχλό ώστε ανάλογα με την κατάσταση του οδοστρώματος να μην ακινητοποιούνται (μπλοκάρονται) οι τροχοί.
  3) Όταν πιέζετε με δύναμη και αφήνετε διαδοχικά τον ποδομοχλό πεδήσεως.

Ερώτηση: Τα λεωφορεία πρέπει να φέρουν το σύστημα του περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ εφόσον έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά την:

 • 1) 1 Ιανουαρίου 1984.
  2) 1 Ιανουαρίου 1985.
  3) 1 Ιανουαρίου 1988.

Ερώτηση: Τι παρεπόμενες ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης και γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:

 • 1) Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 χρόνια τουλάχιστον.
  2) Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 15 χρόνια τουλάχιστον.
  3) Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 20 χρόνια τουλάχιστον.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
  2) Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
  3) Γενικά, όρια ταχύτητας.

Ερώτηση: Τι παρεπόμενες ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης:

 • 1) Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.
  2) Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
  3) Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.

Ερώτηση: Ο μέγιστος αριθμός (σε ποσοστό) των ορθίων επιβατών έναντι των καθημένων ενός υπεραστικού λεωφορείου ποιος είναι:

 • 1) 25%.
  2) 30%.
  3) 50%.